top of page

Minimera driftstopp med säkert underhåLL


Få mer kontroll och förståelse

Driftstopp kan vara kostsamma, tillsammans kan vi skapa en trygghet i er anläggning. Förståelse över sin anläggning är en viktig del i trygghet. Vi kan tillsammans med er ta oss an er anläggning för att se för och nackdelar.

En del av de system vi underhåller

 • Kylanläggningar

 • Ventilationsanläggningar

 • Värmesystem

 • Styrsystem

 • Ishallar

 • Värmepumpar

För att lätt kunna konstatera avvikelser i sin anläggning kan man enkelt ta tester, t.ex:

 

 • Oljeprover

 • Mätning av fryspunkter, glykoler och ammoniakvatten

 • Syrehalt i kompressorolja

 • Ammoniak i sekundärsidan

 • Fukthalt i ammoniak

Renovering och förlängning av livslängden idag är något viktigt.

Vi strävar alltid efter att kunna se till att kunna bidra för långvarit liv av en anlägging. Det är för anläggingen och miljöns skull.

 

Genom att inventera komponenter och utföra en livslängskontroll kan vi med enkelhet kunna konstatera om utbyten krävs. Reservdelar vi använder skall i största mån alltid finnas nära tillhands.

Vi renoverar

 • Kompressorer

 • Fläktmotorer

 • Elmotorer

 • Kolvkompressorer

 • Skruvkompressorer

 • Plattvärmeväxlare

 • Tubpannevärmeväxlare

 • Kyltorn

bottom of page