top of page

KLAGOMÅL / FÖRBÄTTRINGAR

Skicka gärna synpunkter, förslag och klagomål till Kyl & Industriteknik i Väst AB. Skicka dem till klaga@kylit.se, så hanteras de av ansvarig person. När vi har behandlat din synpunkt så meddelar vi vilka åtgärder vi vidtagit. 
 

Om du vill framföra klagomål
Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och klagomål till oss. 

När ett ärende kommit tilldelas det en handläggare och inom två arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling på ditt klagomål. Behöver frågan utredas mera ska du få information om förväntad tidsplan. Om klagomålet gäller en person certifierad/behörig av oss får även den certifierade/behörige information om klagomålet samt ges möjlighet att yttra sig. 

När ärendet är utrett får du återkoppling om utfallet. Gäller klagomålet en person certifierad/behörig av oss får naturligtvis även den personen återkoppling.

bottom of page