William Giorgi

Kyltekniker

william@kylit.se

031-376 56 61

Jonny Olofsson

Kyltekniker

jonny@kylit.se

031-376 56 63

Kyl & Industriteknik i Väst AB, jobbar idag med att kunna erbjuda kunder en totallösning för rätt temperatur, rätt klimat - med fokus på miljön.


Vårt grundutbud är all typ av service av en kylanläggning. Då vi även diversifierar oss erbjuder vi hjälp med ventilationsanläggningar, injusteringar, renoveringar, ombyggnationer och styr- och reglerteknik. 

Vikten utav vår satsning lägger vi på miljövänlig kylteknik. Det handlar om valet utav köldmedium, energieffektivisering och rätt hantering.
Vi jobbar med syntetiska köldmedium och naturliga köldmedium.

Vi är kända sedan innan att ha en god kundvana och jobba tätt med våra kunder. Det inbringar säkerhet och engagemang.

 

Läs mer om våra riktlinjer

 

profilbild.jpg