Kyl & Industriteknik i Väst AB, jobbar idag med att kunna erbjuda kunder en totallösning för rätt temperatur, rätt klimat - med fokus på miljön.
Vårt grundutbud är all typ av service av en kylanläggning. Då vi även diversifierar oss erbjuder vi hjälp med ventilationsanläggningar, injusteringar, renoveringar, ombyggnationer och styr- och reglerteknik. 

Vikten utav vår satsning lägger vi på miljövänlig kylteknik. Det handlar om valet utav köldmedium, energieffektivisering och rätt hantering.
Vi jobbar med syntetiska köldmedium och naturliga köldmedium.

Vi är kända sedan innan att ha en god kundvana och jobba tätt med våra kunder. Det inbringar säkerhet och engagemang.

För att undvika driftstörningar, så kommer förbyggande underhåll utav kundens anläggningar att vara vårt en viktig del i vårt arbete.

Anläggningen bibehålls väl uppdaterad med dokument och underlag.

 

Vi kan även bistå med kompetens utanför vår egna, vi har nära samarbeten med elektriker, styrtekniker, ventilationstekniker, VVS-tekniker och många fler.

Kylit är en forkortning på Kyl & IndustriTeknik. Då blev vår domän givetvis kylit.se

Vi befinner oss i Västra Götaland, närmare bestämt Mölndal

William Giorgi

Kyltekniker

william@kylit.se

031-376 56 61

Jonny Olofsson

Kyltekniker

jonny@kylit.se

031-376 56 63

031-376 56 60

Mölndal

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon